Poprzednio opisywałem New Version Rights oraz License Mobility,
a dziś chciałbym wprowadzić Was w tematykę Azure Hybrid Benefit.

W skrócie Azure Hybrid Benefit to:
– Prawa do używania licencji Windows Server Standard lub Datacenter do licencjonowania podstawowych maszyn wirtualnych (wystąpień bazowych) na platformie Azure.
– Prawa do używania licencji SQL Server Standard Core lub Enterprise Core do licencjonowania maszyn wirtualnych SQL na platformie Azure lub usług Azure SQL Database.

Zacznijmy od Windows Server. Chcąc uruchomić na platformie Azure maszynę wirtualną z Windows Server możemy wykorzystać własne licencje z Software Assurance opłacając tylko wystąpienie bazowe, czyli maszynę wirtualną z systemem Linux.

Każdy pakiet 16 licencji Windows Server + SA pozwala na skorzystanie z 16 wirtualnych rdzeni w Azure przydzielonych do maksymalnie 2 VM. Każdy dodatkowy pakiet 8 licencji + SA pozwala na skorzystanie z 8 wirtualnych rdzeni i 1 VM.

W przypadku edycji Windows Server Datacenter, Azure Hybrid Benefit jest uprawnieniem dodatkowym. Oznacza to, że licencje Datacenter pozwalają na równoczesne używanie ich zarówno lokalnie, jak i w Azure.

W przypadku edycji Windows Server Standard, Azure Hybrid Benefit jest uprawnieniem alternatywnym. Licencje Standard mogą być używane tylko lokalnie lub w Azure, poza poniższym wyjątkiem:

„Klient nie może obecnie przydzielać Licencji Standardowej do Korzyści Związanej z Platformą Microsoft Azure w Środowisku Hybrydowym dla systemu Windows Server i przypisywać tej samej Licencji do Serwera przeznaczonego do jej użytku, z wyjątkiem sytuacji jednorazowej na okres maksymalnie 31 dni w celu umożliwienia Klientowi przeniesienia tych obciążeń na platformę Azure.”

„Customer may not concurrently allocate a Standard License to Azure Hybrid Benefit for Windows Server and assign the same License to a Server dedicated to its use, except on a one-time basis, for a period not to exceed 31 days, to allow Customer to migrate those workloads to Azure.”

Czyli licencje Windows Server Standard możemy wykorzystywać zarówno lokalnie, jak i w Azure w sytuacji jednorazowej przez 31 dni np. aby ułatwić migrację.

Wykorzystując Azure Hybrid Benefit dla licencji Standard nie możemy ponownie ich wdrożyć/przypisać do serwerów lokalnych przez 90 dni (liczonych od dnia rozpoczęcia korzystania z benefitu).

Aby skorzystać z Azure Hybrid Benefit należy podczas tworzenia lub konfiguracji maszyny wirtualnej w Azure zaznaczyć odpowiednią opcję.

Dobrą wiadomością jest fakt, że można zastosować ten benefit dla istniejących już maszyn wirtualnych w Azure.

W przypadku Azure Hybrid Benefit dla SQL Server każdą licencję SQL Server z Software Assurance możemy wykorzystać do usług danych platformy Azure wskazanych w poniższej tabeli zgodnie z określonymi przelicznikami:

W tym przypadku również nie jesteśmy obciążani za licencję SQL. Płacimy za zasoby obliczeniowe, storage, kopie zapasowe i operacje wejścia/wyjścia.

Podobnie jak w przypadku Windows Server należy zaznaczyć odpowiednią opcję, że korzystamy z Azure Hybrid Benefit dla SQL Server.

Licencje SQL mogą być używane tylko lokalnie lub w Azure, poza poniższym wyjątkiem:

„Klient nie może obecnie przydzielać Licencji do Korzyści Związanej z Platformą Microsoft Azure w Środowisku Hybrydowym dla oprogramowania SQL Server i przypisywać tej samej Licencji do (a) udostępnianych serwerów w ramach Przenoszenia Licencji z pakietem Software Assurance lub (b) Serwera przeznaczonego do jej użytku, z wyjątkiem sytuacji jednorazowej na okres maksymalnie 180 dni w celu umożliwienia Klientowi przeniesienia tych obciążeń na platformę Azure.”

„Customer may not concurrently allocate a License to Azure Hybrid Benefit for SQL Server and assign the same License to (a) shared servers under License Mobility through Software Assurance or (b) a Server dedicated to its use, except on a one-time basis, for a period not to exceed 180 days, to allow Customer to migrate those workloads to Azure.”

Czyli licencje SQL Server możemy wykorzystywać zarówno lokalnie, jak i w Azure w sytuacji jednorazowej przez 180 dni, aby ułatwić migrację.

Wykorzystując Azure Hybrid Benefit dla licencji SQL nie możemy ponownie ich wdrożyć/przypisać do serwerów lokalnych/serwerów udostępnionych przez 90 dni (liczonych od dnia zakończenia migracji do Azure).

Przypisując własną licencję SQL Server + SA do maszyny wirtualnej z zainstalowanym SQL w Azure mamy prawo do uruchomienia wystąpienia pasywnego. Szerzej opiszę to przy korzyści Fail-over Rights.

Jak nie trudno się domyślić 😊 Azure Hybrid Benefit dotyczy
– Windows Server
– SQL Server
z aktywnym Software Assurance.

Dodam jeszcze, że w programie Cloud Solution Provider (CSP) możemy zakupić subskrypcje na:
– Windows Server Standard
– SQL Server Standard Core
– SQL Server Enterprise Core

Powyższe subskrypcje posiadają Software Assurance i przysługuje im benefit Azure Hybrid Benefit.

W najbliższym czasie spodziewajcie się kolejnych artykułów na temat SA.

Polub nas i śledź nas: