W tym artykule chciałbym przedstawić Wam najważniejsze w mojej opinii benefity pakietu Software Assurance (SA) dla produktów serwerowych Microsoft.
Zacznijmy od tego czym jest SA?
Software Assurance to rozbudowany program licencjonowania grupowego, który obejmuje unikatowy zestaw technologii, usług i praw ułatwiających wdrażanie i wydajniejsze korzystanie z produktów firmy Microsoft oraz zarządzanie nimi.

Do niektórych programów licencjonowania grupowego pakiet SA jest włączony obowiązkowo, a w przypadku innych stanowi zakup opcjonalny. Można nabyć go za pośrednictwem partnerów firmy Microsoft w ramach umów licencjonowania grupowego. Poniżej tabela przedstawiająca, w których umowach SA jest obowiązkowe, a w których opcjonalne.

Warto pamiętać, że pakiet SA nie jest wieczysty i tyczy się to również korzyści z niego wynikających. Dla przykładu w umowie OPEN trwa 2 lata, a Enterprise Agreement 3 lata. Po wygaśnięciu SA w przypadku chęci zachowania benefitów możemy SA odnowić, jednak mamy na to ograniczony czas (np. OPEN – 90 dni).
Przejdźmy do wybranych benefitów SA produktów serwerowych, które omówię.

 • Prawa do używania nowej wersji produktu (New Version Rights)
 • Przenoszenie licencji (License Mobility)
 • Korzyść Związana z Platformą Microsoft Azure w Środowisku Hybrydowym (Azure Hybrid Benefit)
 • Prawa związane z odzyskiwaniem awaryjnym (Disaster Recovery Rights)
 • Uprawnienia na wypadek awarii (Fail-over Rights)
 • Nieograniczona wirtualizacja (Unlimited Virtualization)
 • Prawa rozszerzone dotyczące Licencji CAL na Użytkownika i LS na Użytkownika dla usług pulpitu zdalnego (RDS User CAL Extended Rights)
 • Aplikacje obsługiwane w ramach oddzielnych procesów (Self Hosted Applications)

Zacznijmy od najprostszej korzyści, czyli Prawa do używania nowej wersji produktu.

W przypadku premiery nowej wersji produktu, klienci którzy mają aktywny pakiet SA mają prawo do uaktualnienia do najnowszej wersji.

Przykład
Firma Contoso zakupiła Windows Server 2016 Standard + SA w lipcu 2017r. W sierpniu 2018r. premierę miał Windows Server 2019. W związku z tym, firma Contoso ma prawo do skorzystania z nowszej wersji Windows Server, ponieważ miała aktywny pakiet SA w okresie premiery. Oczywiście uaktualnienia nie musimy dokonać od razu, ani też podczas trwania SA. Poniżej cytat z dokumentu Product Terms.

Prawa do używania nowej wersji Produktu

„Klient może dokonać uaktualnienia do najnowszej wersji dowolnego dostępnego Produktu. Jeśli Klient nabędzie Licencje bezterminowe z pakietem Software Assurance, może po wygaśnięciu pakietu Software Assurance wdrożyć uaktualnienia do nowych wersji dla tych Licencji, jednak tylko do wersji opublikowanych w okresie, gdy pakiet Software Assurance był aktywny. Korzystanie z nowej wersji podlega Postanowieniom Licencji obowiązującej dla tej wersji.”

New Version Rights

“Customer may upgrade to the latest version of an available Product. If Customer acquires perpetual Licenses through SA, it may deploy new version upgrades for those Licenses after SA coverage has expired, but only to versions released during the active SA coverage. Use of the new version is subject to the License Terms for that version.”

Drugą korzyścią jest Przenoszenie licencji, czyli License Mobility. Od tego momentu we wpisie będę używał angielskich nazw korzyści, ponieważ są bardziej zrozumiałe 😊.

License Mobility dzielimy na dwa różne benefity:

 • License Mobility across Server Farms
 • License Mobility through Software Assurance

License Mobility across Server Farms to możliwość zmiany przypisania licencji między lokalnymi serwerami częściej niż raz na 90 dni.
Licencje bez Software Assurance nabyte w umowach grupowych zgodnie z zapisami licencyjnymi mogą być przeniesione/przypisane do innego urządzenia lub użytkownika, jednak nie może nastąpić to wcześniej niż w ciągu 90 dni od ostatniej zmiany przypisania tej licencji.
Posiadane tego benefit jest bardzo istotne w przypadku zwirtualizowanych środowisk i klastrów wysokiej dostępności w ramach, których uruchomione zostało oprogramowanie serwerowe Microsoft np. SQL Server, Exchange Server. Powiem więcej jest nawet niezbędny.

Przykład
Firma Contoso posiada klaster wirtualizacyjny składający się z 3 hostów. Na pierwszym hoście uruchomiona została maszyna wirtualna z zainstalowanym Exchange Server 2019 Enterprise. W celu osiągnięcia wysokiej dostępności i równoważenie obciążenia maszyna wirtualna dowolnie często (częściej niż co 90 dni) migruje pomiędzy hostami w klastrze. W takim scenariuszu firma Contoso potrzebuje nie 1 licencję Exchange Server 2019 Enterprise, a 3 licencje. Wynika to z faktu, że dzisiaj maszyna wirtualna z Exchange Server jest na hoście 1, jutro na hoście 2, a za 30 dni na hoście 3 (licencje przypisujemy do fizycznego serwera, a nie do maszyny wirtualnej!). Lepszą opcją dla firmy Contoso w tym scenariuszy byłby zakup 1 licencji Exchange Server 2019 Enterprise z Software Assurance.
Ale nawet nie wysoka dostępność i równoważenie obciążenia, a zwykłe prace maintenance mogą spowodować złamanie zapisów licencyjnych dotyczących zbyt częstego/wczesnego przenoszenia licencji, jeżeli nie posiadamy aktywnego Software Assurance.

Produkty z aktywnym Software Assurance posiadające License Mobility across Server Farms to:

 • SQL Server
 • Exchange Server
 • SharePoint Server
 • Skype for Business Server
 • Windows Server External Connector (Windows Server nie posiada tego benefitu)

Drugi rodzaj License Mobility to License Mobility through Software Assurance. Polega ono na możliwości wdrożenia licencji na udostępnionym sprzęcie usługodawcy lub platformie Azure.
Klient może uruchamiać swoje licencjonowane oprogramowanie na udostępnianych serwerach pamiętając o tym, że musi:

 • Wdrażać swoje licencje wyłącznie za pośrednictwem usług Microsoft Azure lub uprawnionego Partnera Przenoszenia Licencji z Pakietem Software Assurance; oraz
 • Należy wypełnić i złożyć formularz Potwierdzenia Przenoszenia Licencji u każdego Partnera Przenoszenia Licencji z Pakietem Software Assurance, który będzie uruchamiać Państwa licencjonowane oprogramowanie na swoich udostępnianych serwerach.

Partner uprawniony do Przenoszenia Licencji w ramach Pakietu Software Assurance oznacza podmiot upoważniony przez Microsoft do hostowania oprogramowania klientów na serwerach współdzielonych. Listę autoryzowanych Partnerów można znaleźć pod poniższym linkiem:
http://www.microsoft.com/licensing/software-assurance/license-mobility.aspx
Dodatkowo możemy przenosić swoje licencjonowane oprogramowanie z udostępnianych serwerów z powrotem na swoje licencjonowane serwery lub na udostępniane serwery osób trzecich, ale nie krótkoterminowo (tj. nie wcześniej niż przed upływem 90 dni od ostatniej zmiany).

Produkty z aktywnym Software Assurance posiadające License Mobility through Software Assurance to:

 • SQL Server
 • Exchange Server
 • SharePoint Server
 • Skype for Business Server
 • System Center
 • Windows Server External Connector

W związku z tym, że wpis ten posiada już sporo treści resztę benefitów omówię w jego drugiej części. Dla przypomnienia będą to:

 • Korzyść Związana z Platformą Microsoft Azure w Środowisku Hybrydowym (Azure Hybrid Benefit)
 • Prawa związane z odzyskiwaniem awaryjnym (Disaster Recovery Rights)
 • Uprawnienia na wypadek awarii (Fail-over Rights)
 • Nieograniczona wirtualizacja (Unlimited Virtualization)
 • Prawa rozszerzone dotyczące Licencji CAL na Użytkownika i LS na Użytkownika dla usług pulpitu zdalnego (RDS User CAL Extended Rights)
 • Aplikacje obsługiwane w ramach oddzielnych procesów (Self Hosted Applications)
Polub nas i śledź nas: