Licencjonowanie

Współdzielenie licencji w umowie Microsoft Customer Agreement

Zacznij czytać teraz, a skończysz za 3 minuty!

Witajcie!

Pytanie, o które często pytają mnie klienci, brzmi:

Czy Firma A może kupić licencje w umowie Customer Agreement i udostępnić je Firmie B?

Chyba każdy, kto kiedykolwiek miał do czynienia z licencjonowaniem Microsoft, wie, że na większość pytań odpowiada się „to zależy”.

Jak to jest w przypadku umowy Customer Agreement?

Postaram się Wam wyjaśnić. Po pierwsze ważne jest, aby określić, czy ww. firma A i firma B są dla siebie tzw. Podmiotami Stowarzyszonymi.

W zakresie definicji „Podmiotu Stowarzyszonego” odsyłam do treści umowy – jest ona tam przedstawiona i brzmi następująco:

„Podmiot Stowarzyszony” oznacza dowolny podmiot prawny, który kontroluje stronę albo jest kontrolowany przez nią lub wraz z nią. „Kontrolowanie” oznacza posiadanie ponad 50% udziałów w dających prawo głosu papierach wartościowych lub prawa do kierowania zarządem i polityką podmiotu.

Jeśli nasze wcześniej wspomniane firmy (A i B) są dla siebie podmiotami stowarzyszonym, wtedy zastosowanie ma kolejny zapis z umowy Customer Agreeement:

Klient może zamawiać Produkty do używania przez jego Podmioty Stowarzyszone. W takim przypadku licencje udzielone Klientowi w ramach niniejszej Umowy mają zastosowanie do takich Podmiotów Stowarzyszonych, jednak Klient będzie mieć wyłączne prawo do egzekwowania od Microsoft przestrzegania postanowień niniejszej Umowy. Odpowiedzialność za wypełnianie wszelkich zobowiązań w ramach niniejszej Umowy i przestrzeganie przez Podmioty Stowarzyszone postanowień niniejszej Umowy spoczywa na Kliencie.

Odpowiedź na pytanie postawione na początku wpisu brzmi więc „TAK”, pod warunkiem, że firmy są dla siebie „Podmiotami Stowarzyszonymi”.

Sprawa komplikuje się w sytuacji, kiedy firmy nie są dla siebie „Podmiotami Stowarzyszonymi”. W takim scenariuszu zalecam konsultację z nami w celu weryfikacji, jakie są możliwości w tym zakresie.

Miłego dnia!

Polub nas i śledź nas: