Licencjonowanie

Uprawniony Użytkownik Edukacyjny – co to takiego?

Zacznij czytać teraz, a skończysz za 5 minut!

Często klienci zgłaszają się do nas z pytaniami, czy mogą korzystać z licencji Microsoft w wersji edukacyjnej (Academic) oraz gdzie mogą znaleźć informacje o tym, jakie instytucje są do tego uprawnione. Zanim natomiast odpowiemy na pytanie, kim Uprawniony Użytkownik Edukacyjny tak naprawdę jest, warto wiedzieć, że dostępne są liczne kanały zakupu licencji edukacyjnych – do wyboru, do koloru.

Najpopularniejszymi z nich są: Academic Open (czyli licencje wieczyste dla edukacji w ramach MOLP – najczęściej wybierany kanał zakupu przez szkoły), Open Value Subscription – Education Soutions (tzw. OVS-ES), Enrollment for Education Sulutions, CSP (czyli licencje dla edukacji w ramach subskrypcji CSP) oraz wiele więcej.

Czy jestem Uprawionym Użytkownikiem Edukacyjnym?

Teraz pytanie kluczowe – kto może skorzystać z licencji edukacyjnych? Na to też jest prosta odpowiedź, albo raczej dokument, który dokładnie definiuje, jakie instytucje / organizacje mogą skorzystać z kanału Academic. Co ważniejsze, dokument ten został niedawno zaktualizowany – najnowsza wersja została opublikowana w grudniu 2020 roku (stan na luty 2021). Dokument ten nosi nazwę Przyjęta przez Microsoft definicja Uprawionego Użytkownika Edukacyjnego (EMEA). Wewnątrz możemy znaleźć informacje o typach organizacji oraz z jakich dokładnie programów mogą one skorzystać. Po szczegóły zapraszam do przestudiowania dokumentu, natomiast tutaj przytoczę tylko informację o tym, jakie instytucje zostały w nim uwzględnione. Zatem są to:

 • Instytucje edukacyjne:
  • Instytucja akademicka lub zawodowa zatwierdzona przez stosowny rządowy organ regulacyjny w kraju, w którym Instytucja Edukacyjna ma siedziby główne.
  • Instytucja/organizacja non-profit zajmująca się nauczaniem w pełnym wymiarze godzin, w tym kształceniem ustawicznym, o charakterze pozaakademickim lub bez certyfikatu rządowego.
 • Biura administracyjne instytucji edukacyjnej:
  • Lokalne, regionalne lub krajowe biura administracyjne jednej, lub wielu instytucji edukacyjnych opisanych w podpunkcie 1 punktu powyżej.
 • Biblioteki publiczne:
  • Biblioteka publiczna, która świadczy podstawowe ogólne usługi biblioteczne wszystkim mieszkańcom określonej społeczności, dzielnicy lub regionu.
 • Muzea publiczne:
  • Stałe muzeum publiczne założone w celach edukacyjnych lub estetycznych, zatrudniające profesjonalny personel i regularnie wystawiające publicznie obiekty materialne.

Nie każdy rodzaj instytucji może skorzystać z każdego programu, dlatego, aby zweryfikować, czy nasza instytucja może np. skorzystać z umowy OVS-ES, trzeba upewnić się, zaglądając do dokumentu. Warto również pamiętać, że Microsoft zastrzega sobie prawo do sprawdzenia statusu uprawnionego użytkownika edukacyjnego.

Jeżeli zastanawiasz się jaki program byłby najkorzystniejszy dla Twojej organizacji, zawsze możesz skontaktować się z nami!

Polub nas i śledź nas: