Nowoczesne miejsce pracy – Workplace Modernization

Chcesz wycisnąć więcej z Microsoft 365 / Office 365 lub planujesz rozpoczęcie przygody z chmurą? Podpowiemy Ci jak lepiej skorzystać z chmury z korzyścią dla całej Twojej firmy.

Na czy polega usługa?

Projekt polega na przeglądzie wykorzystywanych usług lokalnych i chmurowych. Realizowany jest przy wykorzystaniu specjalistycznych narzędzi informatycznych oraz ankiet i wywiadów przeprowadzonych z przedstawicielami organizacji. Na życzenie Klienta przeprowadzane są ankiety satysfakcji z wykorzystywanych rozwiązań wśród pracowników. Produktem końcowym jest raport zawierający unikatowe rekomendacje usprawniające pracę Twojej kadry niezależnie, gdzie pracują.

http://www.auditoria.pl/Oferta/Solution-Assessment/Nowoczesne-miejsce-pracy

Bezpieczeństwo przede wszystkim! – Cybersecurity

Chcesz podnieść poziom bezpieczeństwa IT w organizacji? Ocenimy Twój obecny poziom i przygotujemy zestaw rekomendacji, które przełożą się na zwiększenie bezpieczeństwa IT.

Na czy polega usługa?

Projekt polega na ocenie obecnego poziomu bezpieczeństwa firmy w oparciu o najważniejsze obszary według Critical Security Controls (CIS) oraz Microsoft. Realizowany jest przy wykorzystaniu specjalistycznych narzędzi informatycznych oraz ankiet i wywiadów przeprowadzonych z przedstawicielami organizacji. Produktem końcowym jest raport zawierający unikatowe rekomendacje podnoszące poziom bezpieczeństwa oraz propozycja planu działania.

http://www.auditoria.pl/Oferta/Solution-Assessment/Ocena-poziomu-bezpieczenstwa

Bezpieczna praca zdalna – Secure Teamwork

Chcesz zapewnić firmie możliwość bezpiecznej komunikacji i współpracy? Dostarczymy Ci wiedzę jak to osiągnąć przy wykorzystaniu Microsoft Teams.

Na czy polega usługa?

Projekt polega na ocenie i usprawnieniu obecnej pracy zespołowej w firmie. Realizowany jest przy wykorzystaniu specjalistycznych narzędzi informatycznych oraz ankiet i wywiadów przeprowadzonych z przedstawicielami organizacji. Produktem końcowym jest raport zawierający unikatowe rekomendacje w obszarze bezpiecznej komunikacji, a także szkolenie z zakresu obsługi programu Microsoft Teams lub szkolenie uświadamiające dla pracowników z zakresu bezpiecznej pracy w sieci (cyberbezpieczeństwo).

http://www.auditoria.pl/Oferta/Solution-Assessment/Bezpieczna-praca-zdalna

Płać mniej za licencje – Contract Optimization

Chcesz zapanować nad posiadanymi licencjami i uprościć sposób ich nabywania? Pomożemy Ci zinwentaryzować posiadane licencje, a także zaoszczędzić pieniądze wybierając najkorzystniejszy sposób ich nabywania.

Na czy polega usługa?

Projekt polega na zebraniu informacji o posiadanych umowach licencyjnych, sposobie nabywania licencji oraz o wykorzystywanym oprogramowaniu. Realizowany jest przy wykorzystaniu specjalistycznych narzędzi informatycznych oraz posiadanej dokumentacji licencyjnej i zakupowej (m.in. umowy licencyjne, certyfikaty, faktury zakupowe). Produktem końcowym jest raport zawierający ocenę efektywności dotychczasowych praktyk oraz rekomendacje usprawnień z uwzględnieniem planu działania na przyszłość.

http://www.auditoria.pl/Oferta/Solution-Assessment/Optymalizacja-umow-licencyjnych