W pierwszej części artykułu poruszałem licencjonowanie systemu Windows 10 ogólnie: jakie mamy dostępne kanały zakupu, czym one się mniej-więcej od siebie różnią, jakie prawa zyskujemy w zależności od kanału itd. Dla tych, którzy jeszcze nie zdążyli się zapoznać – gorąco zachęcam.

W tej części natomiast skupimy się na wirtualizacji systemu Windows. Bez obaw, będzie tego mniej niż ostatnio 😉

Po pierwsze, chciałbym zwrócić uwagę na fakt, że opisane poniżej kwestie nie biorą pod uwagę wszystkich czynników. Odpowiednio zalicencjonowane środowisko lokalne lub serwerowe, licencje dostępowe, licencje RDS etc. to kwestie, w które nie będę się zagłębiać, bo znacząco mogłoby to przedłużyć materiał i musiałbym przytoczyć całkiem sporo innych zasad licencjonowania, a nie to jest celem w tym artykule.

Po drugie, praktycznie każdy scenariusz, w którym bierzemy pod uwagę wirtualizację środowiska systemu operacyjnego (nie tylko Windows 10) wymaga indywidualnego podejścia. Czasami mamy dodatkowe możliwości lub wymagania wynikające np. ze sposobu konfiguracji danego środowiska. Nie jestem w stanie opisać wszystkiego, gdyż mamy naprawdę sporo możliwości.

Po trzecie, wraz z Martą powiedzieliśmy już w skrócie to, co chcę wam przytoczyć poniżej w naszym filmie, który opublikowaliśmy na LinkedIn. Nagranie znajdziecie tutaj: Windows 10 Wirtualizacja.

Zachęcam do oglądania.

Zacznijmy zatem od najprostszego scenariusza, czyli wirtualizacji systemu na naszej lokalnej maszynie. Najprostszym sposobem jest dokupienie licencji (jeśli chcemy dodatkowy system posiadać wirtualnie) i zainstalowanie jej w środowisku wirtualnym. Tak, taką licencję „z pudełka”, licencję OEM lub zakupioną za pośrednictwem umowy OPEN możemy zainstalować na warstwie fizycznej lub wirtualnej.

Komputerowe systemy operacyjne

Licencja na Urządzenie

  1. Na Licencjonowanym Urządzeniu lub w lokalnym wirtualnym systemie sprzętowym Licencjonowanego Urządzenia Klient może zainstalować jedną kopię oprogramowania dla każdej nabytej przez siebie Licencji.
  2. Klientowi wolno korzystać z oprogramowania na maksymalnie dwóch procesorach.
  3. Lokalne użycie jest możliwe w przypadku każdego użytkownika.
  4. Zdalne korzystanie jest dozwolone w przypadku Głównego Użytkownika Licencjonowanego Urządzenia oraz każdego innego użytkownika, korzystającego z innego Licencjonowanego Urządzenia lub Licencjonowanego Urządzenia objętego licencją Windows VDA.
  5. Jednocześnie dostęp do oprogramowania może uzyskiwać tylko jeden użytkownik.
  6. Do Licencjonowanego Urządzenia można podłączyć maksymalnie 20 innych urządzeń. W ramach tego połączenia Klientowi wolno współdzielić pliki, korzystać z funkcji drukowania, Internetowych Usług Informacyjnych IIS, Udostępniania Połączenia Internetowego i usług telekomunikacyjnych.
  7. Na potrzeby aktywacji oprogramowania za pomocą usług zarządzania kluczami (KMS) lub podobnej technologii dozwolona jest nieograniczona liczba połączeń.

źródło – Product Terms, listopad 2018

Dodatkowe prawa do wirtualizacji zyskujemy poprzez posiadanie pakietu Software Assurance.

Pamiętajcie, że pakietu SA nie możemy go dokupić do już posiadanej licencji! Ponadto, licencje w ramach licencjonowania grupowego są licencjami typu upgrade i wymagają Uprawnionego Systemu Operacyjnego do poprawności licencyjnej – o tym również w poprzedniej części.

Gdy już zakupimy system w ramach Licencjonowania Grupowego wraz z pakietem SA, zyskujemy możliwość do zainstalowana maksymalnie 4 dodatkowych wystąpień wirtualnych. Wraz z tymi wystąpieniami mamy oczywiście prawo do obniżenia wersji.

Kolejnym sposobem jest zakupienie systemu Windows w ramach CSP. Tutaj, tak samo jak w przypadku licencji MOLP, musimy posiadać Uprawniony System Operacyjny, natomiast w odróżnieniu od poprzedniego kanału, w CSP takim systemem jest tylko Windows 10 w wersji Pro, wyższej lub równoważnej:

Gdy już te warunki są spełnione, wtedy mamy prawo do uruchomienia pięciu współbieżnych wystąpień wirtualnych lub fizycznych. Zgodnie z poniższym zapisem w Product Terms (Listopad 2018):

Prawa do aktywacji oprogramowania na mocy umowy Microsoft Cloud Agreement

Dotyczy Klientów, którzy uzyskali licencję na mocy umowy Microsoft Cloud Agreement:

  • Bez względu na postanowienia punktów 3.2 i 3.7, każdy użytkownik może aktywować maksymalnie pięć współbieżnych wystąpień oprogramowania w fizycznym i wirtualnym środowisku systemu operacyjnego.
  • Z zastrzeżeniem Powszechnych postanowień licencyjnych lub umowy licencjonowania zbiorowego licencje na uaktualnienia nie obejmują prawa do uruchamiania lub instalowania poprzedniej wersji, innej wersji językowej, innej wersji platformy lub niższej wersji systemu Windows, w tym systemu Windows 10 Enterprise LTSC.
  • Postanowienia punktu 4 (Pakiet Software Assurance) nie mają zastosowania.

źródło – Product Terms, listopad 2018

Niestety w odróżnieniu od licencji MOLP, system Windows zakupiony w CSP nie posiada praw do obniżenia wersji – posiadamy zawsze najnowszą wersję.

Ponadto mamy jeszcze możliwość zakupienia licencji VDA w modelu na użytkownika lub na urządzenie. VDA uprawnia nas do uruchomienia do 4 współbieżnych wystąpień wirtualnych oraz jednego wystąpienia fizycznego. Prawa te dotyczą tylko urządzeń, które są już zalicencjonowane systemem Windows 10, Windows 8.1 lub Windows 7 w wersji Pro lub wyższej lub równoważnej.

Jeśli do uruchamiania systemu operacyjnego lokalnie w środowiskach wirtualnych, używane są wszystkie wystąpienia (wszystkie pięć) wówczas instancji w środowisku fizycznym możemy używać tylko do hostowania i zarządzania środowiskami wirtualnymi.

No dobrze, a co w przypadku serwera? Zdalnego dostępu? Reguły są podobne, za wyjątkiem jednej rzeczy. Z racji tego, że system Windows 10 nie może być wykorzystywany jako środowisko serwerowe.

Producent urządzenia, osoba lub firma instalująca oprogramowanie oraz Microsoft zastrzegają sobie wszelkie prawa (w tym prawa wynikające z ustaw o ochronie własności intelektualnej) nieudzielone w sposób wyraźny na mocy niniejszej umowy. Przykładowo niniejsza Umowa nie daje Licencjobiorcy żadnego prawa, aby:

(v) wykorzystywać oprogramowanie jako oprogramowanie serwera lub używać go na potrzeby hostingu treści komercyjnych, udostępniać oprogramowanie jednocześnie wielu użytkownikom do korzystania w sieci, instalować oprogramowanie na serwerze i umożliwiać użytkownikom zdalny dostęp lub instalować oprogramowanie na urządzeniu do użytku wyłącznie przez użytkowników zdalnych;

źródło – Windows 10 EULA, Polish, listopad 2018

..oraz nie posiadamy Uprawnionego Systemu Operacyjnego, a zatem nie możemy kupić licencji MOLP jak i CSP. Pozostaje nam zatem tylko licencja VDA. Zalicencjonowanie użytkownika lub urządzenia licencją VDA daje temu użytkownikowi lub urządzeniu możliwość dostępu do Wirtualnego Wystąpienia Systemu Windows na maszynie serwerowej. Tutaj ponownie wspomnę to co powiedziałem na początku – należy pamiętać o poprawnej konfiguracji samego serwera oraz dostępu do niego (licencje CAL, RDS, sam serwer etc.)

Dodatkową rzeczą, na którą musimy zwrócić uwagę jest licencja VDI, która – w dużym uproszczeniu – jest wymagana, jeśli do wirtualizacji Środowisk Wirtualnych wykorzystujemy narzędzia Microsoft. Jeśli korzystamy z platformy np. Vmware, wtedy musimy posiadać odpowiednie licencje tego producenta.

Zatem wirtualizacja systemu operacyjnego Windows nie wygląda na skomplikowaną, ale pod uwagę należy wziąć jeszcze sporo innych czynników, których nie opisałem wyżej, a przytoczone przeze mnie przykłady to tylko część możliwości lub scenariuszy jakie mogą mieć miejsce. Jeśli zastanawiacie się nad pewnym rozwiązaniem, a odpowiedzi na pytanie nie znaleźliście w dokumentach licencyjnych lub powyższym artykule – zapraszam do zadawania pytań. Wspólnie z naszym zespołem specjalistów na pewno znajdziemy rozwiązanie na nurtujące was pytania.

Polub nas i śledź nas: