Licencjonowanie

Licencjonowanie SharePoint Server

Zacznij czytać teraz, a skończysz za 6 minut!

Witajcie!

Dziś opowiem Wam w skrócie o tym jak wygląda licencjonowanie SharePoint Server w środowisku lokalnym, czyli rozwiązanie tzw. on-premises (nie mylić z SharePoint Online, o którym, innym razem 😊).

Co to jest SharePoint Server?

Sharepoint Server to rozwiązanie, które wspomaga zarządzenie plikami, informacją, pracę grupową w najróżniejszych kombinacjach. W praktyce – pełni rolę rozwiązania intranetowego, ekstranetowego rzadziej internetowego.

Licencjonowanie SharePoint Server

SharePoint Server, jest produktem, który z perspektywy Microsoft należy zaliczyć do puli produktów, dla których zastosowanie ma model licencjonowania Server/CAL.

Zgodnie z informacjami przedstawionymi w dokumentacji Microsoft, klient, który chce korzystać z oprogramowania SharePoint Server musi posiadać licencję na każde wystąpienie oprogramowania, które instaluje i używa w środowisku fizycznym lub wirtualnym. Licencję przypisujemy (w sposób umowny) do serwera, na którym oprogramowanie zostało uruchomione.
Kolejną ważną sprawą jest konieczność posiadania licencji dostępowych – tzw. CALi (Client Access License) dla użytkowników (lub urządzeń), którzy będą korzystali z oprogramowania. Jednak uwaga! To ile licencji CAL będziemy potrzebowali uzależnione jest od kilku czynników, m.in, od tego czy dostęp do oprogramowania SharePoint będą uzyskiwali użytkownicy wewnętrzni, zewnętrzni, a także od tego czy treść publikowana za pośrednictwem witryn SharePoint będzie dostępna publicznie.

Kim jest użytkownik wewnętrzny i zewnętrzny?

Najprościej rzecz ujmując:

  • Użytkownik wewnętrzny – Pracownik licencjobiorcy lub jego podmiotów stowarzyszonych lub agent, przedstawiciel, kontraktor wykonujący swoje obowiązki w obiektach należących do licencjobiorcy.
  • Użytkownik zewnętrzny – osoba, która nie jest pracownikiem licencjobiorcy lub jego podmiotów stowarzyszonych lub przedstawicielem, kontraktorem wykonującym swoje obowiązki w obiektach należących do licencjobiorcy.

Kiedy wymagane są licencje dostępowe?

  1. Po pierwsze – licencje dostępowe (CAL) wymagane są dla użytkowników wewnętrznych kiedy uzyskują oni dostęp do oprogramowania SharePoint Server z pewnym wyjątkiem. Wyjątek ten stanowi sytuacja, w której użytkownicy wewnętrzni uzyskują dostęp do publicznie dostępnych witryn internetowych (np. działające w oparciu o SharePoint Server strony WWW, platformy e-commerce, etc.).
  2. Po drugie – użytkownicy zewnętrzni nie potrzebują licencji dostępowych. Innymi słowy, licencja na serwer zapewnia prawa dostępu dla użytkowników zewnętrznych.
  3. Po trzecie – na właśnie, po trzecie… SharePoint Server jest jednym z tych produktów, w których poza podstawowymi licencjami dostępowymi (bazowymi) występują również dodatkowe licencje CAL – SharePoint Server Enterprise CAL. Konieczność przypisywania użytkownikom (lub urządzeniom) licencji bazowych i dodatkowych uzależniona jest od funkcjonalności, z jakich korzystają użytkownicy. Funkcjonalności wymagające od użytkowników wewnętrznych Enterprise CAL to np. PowerPivot, Excel Services, Access Services, Visio Services, e-Discovery i inne, które zostały przedstawione w dokumencie Product Terms.

Te same kryteria stosujemy określając kiedy licencje CAL są potrzebne dla licencji bazowych i dodatkowych (Enterprise)

Miłego dnia!

Polub nas i śledź nas: