Licencjonowanie

Jak przygotować się do procesu SAM?

Zacznij czytać teraz, a skończysz za 9 minut!

Dzisiejszy wpis zostanie poświęcony procesowi zarządzania oprogramowaniem, czyli popularnemu SAM-owi. Zacznijmy od tego, żeby dobrze zdefiniować, czym jest Software Asset Management (SAM). Jest wiele definicji, które określają, czym jest proces SAM – moja ulubiona to:

„Software Asset Management to zestaw najlepszych praktyk biznesowych łączących ze sobą ludzi, narzędzia i procesy. SAM obejmuje zarządzanie oprogramowaniem na wszystkich etapach jego eksploatacji – zarządzanie i optymalizację zakupów, wdrożenie, utrzymanie, wykorzystanie oraz wycofanie”.

Zdecydowanie zgadzam się ze stwierdzeniem, że SAM może działać tylko w sytuacji, jeśli organizacja będzie posiadała dedykowany zespół, który będzie miał kompetencje do zarządzania zasobami oprogramowania. Zespół, który będzie działał na podstawie rozwiązań technicznych, czyli w oparciu o narzędzie ITAM (IT Asset Management), a swoje działania będzie wykonywał na podstawie udokumentowanych procedur. Oczywiście procedury muszą zostać zaakceptowane przez kierownictwo najwyższego szczebla i powinny wspierać wewnętrzne procesy związane z całym cyklem eksploatacji oprogramowania – począwszy od planowania zakupów, poprzez ich realizację, wdrożenie, zarządzanie oprogramowaniem i jego utrzymanie po wycofanie z organizacji.

Od czego więc zacząć przygotowując się do wdrożenia procesu SAM?

Proponuję zacząć od tego, aby wybrać certyfikowanego partnera, który ma doświadczenie i wiedzę w zakresie zarządzania oprogramowaniem oraz licencjonowania. Skorzystanie z usługi wdrożenia SAM w organizacji z udziałem kluczowego partnera pozwoli usprawnić wdrożenie, a co za tym idzie obniżyć koszty całej operacji. Pamiętajmy również o wyznaczeniu zespołu, który będzie w tym procesie uczestniczył, gdyż tylko ścisła współpraca z konsultantem może zapewnić powodzenie projektu.

Każdy konsultant SAM będzie mógł wspomóc proces zarządzania oprogramowaniem w organizacji, jeśli będzie miał wiedzę na jej temat. Szczególnie ważne są takie informacje jak m.in.:

  • Rodzaj prowadzonej działalności biznesowej
  • Zależności kapitałowe (mają ogromne znaczenie w kontekście licencjonowania),
  • Aktualny stan infrastruktury informatycznej
  • Aktualnie wykorzystywane oprogramowanie
  • Aktualnie posiadane licencje
  • Spisane procedury i procesy obowiązujące w organizacji.

Zdobycie takiej wiedzy pozwoli na ocenę obecnej sytuacji oraz na przygotowanie planu na przyszłość. Pamiętajmy także o tym, że zbudowanie solidnego fundamentu SAM ułatwi planowanie i zarządzanie w obszarach takich jak np. bezpieczeństwo IT, wykonanie transformacji do Cloud, optymalizację w zakresie wirtualizacji czy środowisk SQL Server.

Konieczne jest więc zinwentaryzowanie zasobów informatycznych przy wykorzystaniu specjalistycznych narzędzi.

Aby taka inwentaryzacja mogła zostać skutecznie wykonana, należy zadbać o stworzenie możliwości technicznych w tym zakresie. Osobiście jestem zwolennikiem wykorzystywania wielu niezależnych źródeł danych w takim procesie. Jeśli organizacja posiada już narzędzie do inwentaryzacji (oczywiście rozwiązanie dostarczające dane odpowiedniej jakości), praktykuje się korzystanie z posiadanych narzędzi jednak w konfrontacji z niezależnym źródłem, czyli np. dodatkowym narzędziem skanującym. Porównanie dwóch niezależnych źródeł danych powinno zapewnić odpowiednią dokładność gromadzonych wyników. Kolejnym elementem jest zapewnienie kompletności zbieranych informacji – w tym celu powinno się zebrać informacje np. z kontrolera domeny (aktywność urządzeń i użytkowników w okresie ostatnich 90 dni), zestawienie użytkowników z portali do zarządzania usługami online, informacje zawarte np. w konsoli antywirusowej czy dane logowane w „hiperwizorze” itd. oraz porównać je z wynikami uzyskanymi przy wykorzystaniu narzędzia ITAM.

Podsumowując:

  1. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić pełną, dokładną inwentaryzację danych w zakresie sprzętu komputerowego oraz oprogramowania.
  2. Należy zebrać informacje z różnych niezależnych źródeł, aby zapewnić ich kompletność.

Kolejnym krokiem jest zebranie informacji licencyjnych.

W tym celu bardzo pomocne są portale licencyjne, które zawierają informacje w zakresie posiadanych uprawnień licencyjnych (jest to nieoceniona przewaga licencji grupowych nad np. rozwiązaniami typu BOX). Oczywiście, jeśli organizacja korzysta z produktów OEM / BOX należy takie licencje zinwentaryzować.

Jeśli organizacja korzysta z markowego sprzętu komputerowego, to informacje w zakresie licencji systemu operacyjnego zawarte są w Service Tag i w łatwy sposób można je pozyskać, niekoniecznie fotografując każdy komputer z osobna. W przypadku komputerów typu „składak” inwentaryzacja certyfikatów licencyjnych może być zdecydowanie bardziej kłopotliwa.

Najbardziej kontrowersyjnym tematem jest zazwyczaj dokumentacja zakupowa. Należy ją przygotować przed przystąpieniem do projektu – dokumentacja taka jest niejednokrotnie niezbędna do określenia zgodności licencyjnej.

Mam już dane, co dalej?

Następnym elementem projektu, do którego należy się przygotować to omówienie środowiska serwerowego. Jest sprawą absolutnie kluczową, aby dokładnie omówić część serwerową w kontekście jej konfiguracji, relacji pomiędzy serwerami i oprogramowaniem na nich zainstalowanych, usługami, jakie są przy wykorzystaniu serwerów realizowane.

Zebrane dane posłużą dalszej analizie, która pozwoli ustalić, z jakich zasobów korzysta organizacja, co z kolei posłuży do dalszej optymalizacji środowiska. Kompletna wiedza o posiadanych aktywach jest niezbędna.

Polub nas i śledź nas: