Czym jest SAM i jak należy się przygotować do takiego procesu opisał poprzednio Marcin w artykule Jak przygotować się do SAM-a? Ja dziś napiszę o tym, jak proces Software Asset Management pomaga w transformacji do Cloud.

Zacznę od tego co rozumiemy przez transformację do chmury. Tutaj Cloud traktujemy jako zjawisko, nie jako konkretne rozwiązanie np. Office 365. Konsolidacja infrastruktury i zwirtualizowanie środowiska przez stworzenie chmury prywatnej, również jest transformacją.

Według McAfee, w 2018 roku już 97% organizacji korzysta z chmury, a prawie 69% z tych przedsiębiorstw przechowuje w niej swoje dane wrażliwe. Obecnie znaczna większość firm korzysta z rozwiązań hybrydowych, co oznacza, że łączą rozwiązania on-premises z chmurą. Przykładem może być lokalne środowisko Windows Server i wyniesienie backupu do Azure.

Gartner prognozuje coraz większe przychody z publicznej chmury obliczeniowej. Do 2021 roku mają one wzrosnąć niemalże dwukrotnie (wzrost z $150 miliardów do prawie $300 miliardów).

Jak łatwo zauważyć, trend jest wzrostowy i nic nie wskazuje na to, aby miało się to zmienić.

Transformacja jest procesem – w niektórych przypadkach nawet wieloletnim. Firmy nie zastanawiają się już czy przejść do chmury, ale kiedy to zrobić i od czego zacząć? Decyzja o transformacji została już podjęta – tego nie jesteśmy w stanie uniknąć. Pozostaje oszacowanie potencjału i możliwości w zakresie migracji.

Firmy przychodzą do nas w momencie kiedy potrzebują pomocy w doborze odpowiedniego rozwiązania technologicznego, które będzie najlepiej adresowało ich potrzeby. To jest właśnie szalenie trudne, aby odnaleźć się wśród dostępnych rozwiązań, najróżniejszych umów i możliwości płatności (jednorazowo, co trzy lata, co dwa lata, co roku, co miesiąc, za zużycie etc.) – idzie się pogubić.

Na rynku dostępnych jest mnóstwo świetnych rozwiązań, ale skąd organizacja ma wiedzieć jaki będzie dla niej odpowiedni plan Office 365 lub technologia do zarządzania urządzeniami mobilnymi?

W tym właśnie może pomóc SAM!

Dzięki Software Asset Management, zdobędziesz pełną kontrolę nad tym, co posiadasz.

  • Pełna wiedza na temat posiadanych i wykorzystywanych zasobów to świetna podstawa do tego, aby zaplanować przyszłość, zapewnić bezpieczeństwo i zminimalizować ryzyko.
  • Rozliczalność – pozwala dynamicznie zarządzać środowiskiem. Nie tracimy czasu na ręczne przygotowywanie raportów i zestawień.
  • Mechanizmy raportowania, które pozwalają na raportowanie i podejmowanie świadomych decyzji opartych o konkretne dane, a nie przeczucia.
  • Optymalizacja procesów, które funkcjonują wewnątrz organizacji, aby nasze zarządzanie oprogramowaniem było jak najbardziej sprawne i jak najbardziej skuteczne.
  • Eliminacja ryzyka niedoszacowania i przeszacowania podczas zakupów licencji – dzięki konkretnym danym i liczbom.

Pełna kontrola nad środowiskiem jest fundamentem do tego, aby zaplanować przyszłość i ułatwić transformację technologiczną. Wybrane korzyści:

  • Optymalne wykorzystanie Cloud w organizacji pozwoli obniżyć całkowite koszty posiadania oprogramowania (TCO), zapewni wysoką skalowalność i płacenie jedynie za zużycie. Dzięki temu unikniesz przeszacowania lub niedoszacowania.
  • Optymalizacja infrastruktury, środowiska serwerowego i desktopowego (nie tylko w zakresie Cloud).
  • Wykorzystanie nowych technologii pozwala firmie zyskać przewagę konkurencyjną. Teraz firmy chcąc wzmocnić swoją pozycję na rynku, automatyzują procesy i wdrażają najnowsze rozwiązania technologiczne, więc chcąc im dorównać lub nawet być o krok przed nimi, nie możemy zapominać o rozwoju, a nowe technologie mogą nam tylko w tym pomóc.
  • Wyeliminowanie zbędnych, kosztotwórczych zasobów i konsolidacja środowiska pozwoli na wygenerowanie dodatkowych oszczędności. Jeżeli posiadamy kilka serwerów fizycznych, ale jeden z nich ma zdecydowanie wystarczającą moc obliczeniową, aby unieść maszynę wirtualną i przenieść pozostałe systemy do chmury prywatnej, to utrzymywanie takiej infrastruktury nie ma uzasadnienia ekonomicznego.

Ceną, jaką organizacje płacą za innowacyjność i ciągłe nowości technologiczne, są szybkie i nieubłagane zmiany. Nagle pojawiające się nowe możliwości i zagrożenia wymagają natychmiastowych reakcji.

W dzisiejszych czasach każde przedsiębiorstwo, które chce spełnić wymagania stawiane przez rynek, musi wspierać się technologią informatyczną. Ma ona znaczący wpływ na zarządzanie nowoczesną firmą i jest istotnym elementem przewagi konkurencyjnej. Konsekwencją jest coraz większy stopień inwestycji ponoszonej na IT, przeznaczając na ten cel znaczną część kapitału. W każdym przedsiębiorstwie wartość dostarczana przez technologie informatyczne zależna jest od przyjętego modelu biznesowego.

W kolejnym artykule pokażę jak wygląda transformacja w liczbach. Zobaczycie na przykładzie „z życia wziętym”, ile udało się zaoszczędzić jednemu z naszych klientów dzięki chmurze.

Polub nas i śledź nas: