Microsoft Exchange Server to system pocztowy przeznaczony dla systemów Windows Server.
Aktualna wersja to Exchange Server 2016. Chciałbym przybliżyć Wam licencjonowanie tego produktu.

Exchange Server 2016 dostępny jest w dwóch edycjach:
• Exchange Server 2016 Standard,
• Exchange Server 2016 Enterprise.

Edycja Standard przeznaczona jest dla małych i średnich organizacji, które mają ograniczone wymagania dotyczące skalowalności oraz mniejszą liczbę użytkowników.
Edycja Enterprise przeznaczona jest dla większych organizacji, które mają wysokie wymagania dotyczące skalowalności, dużą liczbę użytkowników lub wymagania w zakresie wysokiej dostępności w ramach środowisk klastrowych.

Licencje na Exchange Server są w modelu na serwer (server license). Przypisujemy ją do serwera fizycznego, co pozwala nam na uruchomienie jednego wystąpienia Exchange Server w fizycznym środowisku systemu operacyjnego (POSE – physical operating system environment) lub na pojedynczej maszynie wirtualnej (VOSE – virtual operating system environment) na tym serwerze.

Przykład:

Klient posiada 1 host wirtualizacyjny np. Hyper-V i chciałby uruchomić Exchange Server na dwóch maszynach wirtualnych. Wymaganie licencyjne to 2 licencje Exchange Server przypisane do tego hosta.
Podobnie jak w przypadku Windows Server, Exchange Server wymaga licencji dostępowych CAL. Tutaj również mamy do wyboru:
• licencje dostępowe na urządzenie – Device CAL,
• licencje dostępowe na użytkownika – User CAL.

Licencja dostępowa Device CAL przypisywana jest do urządzenia i umożliwia dowolnej ilości użytkownikom dostęp i korzystanie z usług serwera pocztowego z niniejszego urządzenia.
Licencja dostępowa User CAL przypisywana jest do użytkownika, który uzyskuje prawo dostępu i korzystania z usług serwera pocztowego z dowolnych urządzeń.

Oprócz powyższego podziału mamy również podział funkcjonalny. Do wyboru mamy:
• Exchange Server 2016 Standard CAL,
• Exchange Server 2016 Enterprise CAL,
• Exchange Server 2016 Enterprise CAL with Services.

Na stronie https://products.office.com/pl-pl/exchange/microsoft-exchange-server-licensing-licensing-overview znaleźć możecie szczegóły funkcji związanych z każdą z licencji CAL.
W tym miejscu należy wspomnieć i zapamiętać, że licencje Standard CAL to tzw. Base CAL, a licencje Enterprise CAL to tzw. Additive CAL. Oznacza to, że w przypadku, gdy chcemy przypisać użytkownikowi funkcjonalność Enterprise należy przypisać mu zarówno licencję Enterprise, jak i Standard. Zasadę tę przedstawia poniższa tabela:

Funkcjonalność Wymagane CAL’e
Standard Exchange Server 2016 Standard CAL
Enterprise Exchange Server 2016 Standard CAL
+
Exchange Server 2016 Enterprise CAL

Zapewne pojawiły się następujące pytania:
Czy posiadając Exchange Server w edycji Standard użytkownikom można przypisać tylko funkcjonalność oferowaną przez licencje dostępowe Standard CAL?
Czy posiadając Exchange Server w edycji Enterprise użytkownikom trzeba przypisać funkcjonalność oferowaną przez licencje dostępowe Enterprise CAL?
Odpowiedź na powyższe pytania brzmi NIE.

Licencje dostępowe Standard i Enterprise mogą być używane i mieszane zarówno z serwerami Exchange Server Standard jak i Exchange Server Enterprise.
Należy pamiętać, że edycję licencji serwerowej wybieramy na podstawie wymagań skalowalności, natomiast licencje dostępowe na podstawie wymagań funkcjonalnych.
Przejdźmy szybko do użytkowników zewnętrznych i spójrzmy, jak wygląda licencjonowanie w ich przypadku. Definicji użytkownika zewnętrznego nie będę wyjaśniał, ponieważ pojawiła się kilkukrotnie w artykułach na naszym blogu (między innymi tutaj).
Użytkownicy zewnętrzni są licencjonowani na podstawie licencji programu Exchange Server i nie ma wymagań dotyczących licencji CAL ani innych licencji dla tych użytkowników, chyba że wymagają dostępu do dodatkowych funkcji. Potwierdzenie znajdziemy w Product Terms:

Wymagania dot. dostępu Użytkowników Zewnętrznych: Licencjonowane razem z serwerem (dostęp do dodatkowych funkcji wymaga licencji CAL zarówno typu Base, jak i Additive).

Ostatnią kwestię, którą poruszę to przenaszalność licencji (License Mobility). Kupując licencje na oprogramowanie Exchange Server z pakietem Software Assurance otrzymujemy prawa license mobility:
• Przenoszenie licencji między farmami serwerów (License Mobility across Server Farms) pozwala na ponowne przydzielanie licencji innym serwerom fizycznym w farmie serwerów tak często, jak jest to wymagane.
• Przenoszenie licencji przez pakiet Software Assurance (License Mobility through Software Assurance) umożliwia przypisanie licencji do maszyn wirtualnych działających na współdzielonym sprzęcie dostawcy usług lub na platformie Azure.

Polub nas i śledź nas: